Penzion Na rozcestí
Velká Morava 106
561 69 Dolní Morava

+420 724877961

penzionnarozcesti@centrum.cz

Na email odpovídáme do 3 pracovních dnů. Děkujeme za pochopení.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE – Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, Email – adr@coi.cz web – adr.coi.cz